Vídeos d’Economia

Durant el darrer confinament vaig reordenar el meu canal de Youtube i hi vaig afegir diversos vídeos amb conceptes d’Empresa i Economia que necessitava per als meus estudiants, a un nivell de batxillerat, mòduls de FOL o EIE de cicles formatius o 4t d’ESO. La llista s’anomena Economia Confinada, ara potser l’anomenaria Economia Verbal.

En el canal també hi trobareu tutorials sobre altres temes que m’apassionen: Realitat Augmentada, Realitat Virtual, audiovisuals i altres aplicacions de tecnologia educativa, així com algunes feines del meu alumnat.

Si voleu o necessiteu més informació no dubteu a contactar-me.

Economia VERBAL:

La nòmina i el salari
El Pla General de Comptabilitat
Càlcul del punt mort o llindar de rendibilitat (Bloc 4 PAU Empresa)
Les formes jurídiques (Bloc 4 PAU Empresa)
Iniciativa emprenedora (Bloc 4 PAU Empresa)
Estudi de mercat i pla de màrqueting (Bloc 4 PAU Empresa)
Contractes laborals (el contracte de suport a emprenedors ja no existeix!)
Condicions laborals vigents segons l’Estatut dels Treballadors (2020)
El mètode PERT – CPM
Els diagrames de GANTT
Model de comanda òptima o de Wilson
Model ABC i sistema Just In Time (JIT)
Valoració de les existències: mètodes PMP i FIFO
Introducció a la Unió Europea
Unió Europea: institucions i persones (maig de 2020)
Les pimes (Bloc 3 PAU Empresa)
Tutorial simulador La Bolsa Virtual